Splittet høringsrunde om «det medisinske prinsipp»

Faginstansene er delt i synet på om det er riktig å fortsette med det medisinske prinsipp for å vurdere om en person kan straffes eller ikke.