Barneombudet: - Mobbeofre har ikke god nok beskyttelse

Elevundersøkelsen 2014 viser at færre elever blir mobbet. Barneombudet mener likevel vi har en vei å gå og etterlyser bedre beskyttelse for mobbeofre.