Økokrim vil ikke anke Siemens-sak

Økokrim har besluttet ikke å anke Oslo tingretts frifinnelse av to Siemens-topper og Stortingets ombudsmann for Forsvaret i en korrupsjonssak.