Satser millioner på kystfornyelse

Det skal brukes et hundretall millioner kroner på fornyelse av trafikksentralene langs kysten det kommende tiåret.