Gir Chile-hjelp fra nødhjelpsfond

Det internasjonale Røde Kors har stilt midler fra nødhjelpsfondet til disposisjon for å støtte hjelpearbeidet i Chile.