- Ordning med D-nummer åpner for falske identiteter

Til sammen 1,1 million D-numre er godkjent i Norge, og mange av disse er gitt til personer som opererer med falsk identitet, ifølge Norsk Øko-Forum (NØF).