Søkelys også på de andre «pensjonistene»

Rettssaken mot Magnus Stangeland og Anders Talleraas kan føre til at også andre stortingspensjonister blir trukket inn i bevisføringen.