• Scanpix

Kortmisbruk for 175 millioner

Kortbruken har en årlig vekst på om lag 25 prosent, men svindlerne får det vanskeligere etter hvert som flere av magnetstripene suppleres med en elektronisk brikke, såkalt chip.