Flere brudd på alkoholloven, men færre mister bevillingen

Skjenkekontrollene i landets kommuner har avdekket flere brudd på alkoholloven i 2008 enn i 2007. Likevel er det færre utesteder som får inndratt skjenkebevillingen sin.