Skjerpede sikkerhetskrav til rib-båter

Regjeringen innfører nye regler for å øke sikkerheten for passasjerer om bord i såkalte rib-båter etter flere stygge ulykker de siste årene.