Mange pasientskader etter skjønnhetsbehandling

De siste to årene har 78 personer søkt om erstatning for skader etter skjønnhetsbehandling. Foreløpig har elleve pasienter fått medhold.