Åpner for ny vurdering av biodieselavgiften

Regjeringspartiene åpner for å vurdere forslaget om avgift på biodiesel på nytt når forslaget til statsbudsjett behandles av Stortingets finanskomité.