Frykter årevis herjing med svineinfluensa

Helsemyndighetene mener at svineinfluensaviruset kommer tilbake neste år og årene etter. De vaksinerte er best rustet, er budskapet.