Vil beholde seniorer ved nedbemanning

Eldre arbeidstakere trenger ikke å være redde for at de skal gå først ved nedbemanning. Men AFP-ere kan ikke føle seg like trygge.