Språkproblemer på norske arbeidsplasser

Stadig flere bedriftsledere oppgir at språket er et problem på arbeidsplasser der det jobber østeuropeere, viser en rapport.