Krever mammografidata slettet

Datatilsynet krever at Kreftregisteret sletter data fra 600.000 norske kvinner som er mammografiundersøkt, fordi kvinnene ikke har gitt tilstrekkelig tillatelse til at opplysningene blir lagret.