Stor usikkerhet rundt Hjellegjerdes videre skjebne

Styret i Hjellegjerde sitter mandag kveld i møter for å vurdere hva som skal skje videre med den kriserammede møbelprodusenten. En avklaring er ventet før Oslo Børs åpner tirsdag morgen.