Forsvarerne: - Nye terrorbeviser endrer ingenting

Politiets sikkerhetstjeneste har ikke kommet med noe nytt som endrer sakens stilling for noen av de siktede, hevder forsvarerne i saken.