Riksrevisjonen overrasket over skattevariasjoner

Riksrevisjonen er overrasket over at det er så store regionale variasjoner i skatteetatens undersøkelser og tolkninger. En undersøkelse viser at like saker behandles ulikt.