Domstolene krever videoopptak i retten

Domstoladministrasjonen krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.