Biografi om Fridtjof Nansen

Hvorfor var Fridtjof Nansen harmdirrende forbannet på Roald Amundsen i 1913 etter at Amundsen hadde fått «Fram» for å utforske Polhavet, men i stedet dro mot Sydpolen?