• Køen av DNA-saker er nå borte, både på Rettsmedisinsk institutt (RMI) og Kripos, opplyser Justisdepartementet.

Køene for DNA-søk er borte

Køene for DNA-søk er borte, og saksbehandlingstiden for DNA-saker er betydelig redusert. Politiet kan nå få svar på søk i løpet av ett døgn om saken haster.