Skal kartlegge kirkesikkerhet

I løpet av høsten starter arbeidet med å kartlegge alle Den norske kirkes 1.620 kirkebygg for brann-, tyveri— og lynsikring.