Barneombudet protesterer på utvisningsforslag

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil gi lærere rett til å utvise elever fra skolen i opptil en dag. Men Barneombudet protesterer.