Flere årsverk i politiet

Tallet på årsverk i politi og påtalemyndigheten gikk opp med 2 prosent fra 2007 til 2008, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.