Avviser at Bodø kan miste hovedflybase

Forsvarsdepartementet avviser at Bodø er lite aktuell som hovedflybase fordi det nye jagerflyet JSF støyer for mye.