Herøya-eksplosjon kostet over 50 millioner kroner

Eksplosjonen på Yaras fullgjødselfabrikk på Herøya i desember koster Yara 50 millioner kroner bare i reparasjoner. Nå har en undersøkelseskommisjon funnet årsaken til ulykken.