Statkraft vil vokse enda mer globalt

Statkraft er blitt Europas største produsent av fornybar energi. Nå vil de vokse enda mer, både i Europa og i resten av verden.