Riksadvokaten inn i ambassadesaken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ta stilling til en anmeldelse fra Rødt om ulovlig overvåking i den såkalte ambassadesaken.