Oddekalv til nytt angrep på oppdrettsnæringen

Lederen av Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, fortsetter kampen mot oppdrettsnæringen. Torsdag overleverte han sin faktarapport om norsk lakseoppdrett til medlemmer av Stortingets næringskomité.