SSB: Krisetiltak og rentekutt har hatt stor effekt

Statistisk sentralbyrå har tatt fram kalkulatoren og sett på hvordan 2009 ville blitt uten regjeringens tiltakspakker og Gjedrems rentekutt. Konklusjonen er at fallet i økonomien ville vært vesentlig større.