- Et ansvarlig oppgjør, mener KS

— Vi har fått et ansvarlig oppgjør med en god balanse mellom lokal og sentral fordeling og en tydelig likelønnsprofil.