Delt Høyesterett frifinner staten i erstatningssak

Staten slipper å erstatte tapte inntekter for kioskdriftselskapet Tollerudelva AS etter raset i Hanekleivtunnelen.