Høyesterett avviser korrupsjonsanke

Høyesterett mener det var rett av Borgarting lagmannsrett midlertidig å stanse behandlingen av korrupsjonssaken i Bærum kommune i forrige uke. Påtalemyndighetens anke til Høyesterett om å fortsette saken er dermed avvist.