Én av fem jobber i helsesektoren

Hele 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber i helse— og sosialsektoren. Ingen andre OECD-land har en høyere andel, og andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i OECD.