KrF vil hindre lesbiske i å få barn

Kristelig Folkeparti vil avvikle såkalt assistert befruktning fra tredjepart, noe som betyr at lesbiske må lage barn på naturlig vis.