Avdekket nye grove brudd hos vikarbyrå

Arbeidstilsynet har avdekket at vikarbyrået Nurse Partner har brutt arbeidsmiljøloven og latt sykepleiere jobbe ulovlig mye overtid.