• Del to av serien «De glemte barna» har som mål å gi barna som er blitt sviktet, både av egen familie og det offentlige, en egen stemme i offentligheten. Kim Nygård

52 barnevernsbarn grovt misbrukt

Fra år 2000 fram til i dag er 42 offentlig oppnevnte gjerningspersoner dømt for overgrep.