Ny generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Jeffrey Huseby (52 år) har i dag tatt i mot stillingen som ny generalsekretær etter Kjetil Aano. Huseby er i dag prost i Søre Ryfylke.