• For lavtlønnede og enslige med barn er det mer lønnsomt å få uføretrygd enn å jobbe.

Mer lønnsomt med trygd enn jobb

For lavtlønnede og enslige med barn er det mer lønnsomt å få uføretrygd enn å jobbe, viser beregninger VG har fått utført.