Klart for husvask i Utdanningsforbundet

Ragnhild Lied er innstilt på å fortsette som leder av Utdanningsforbundet. Men først skal forbundsledelsens håndtering av lønnsoppgjøret og lærerstreiken evalueres grundig.