Nav lover å levere

Nav-direktøren mener regjeringens forslag om mer penger, flere ansatte og forenklet saksbehandling vil sikre at arbeidsledige får pengene de har krav på.