Solheim på frierferd til klimautsatte fylker

Miljø-og utviklingsminister Erik Solheim (SV) reiser til Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane til uka for å hindre at miljøspørsmålet skal drukne i valgkampen.