Skysser den svenske marinen til Somalia

Tre svenske marinefartøy får skyss med Eide Trader fra Kvinnherad på sin ferd mot Somalia og piratene i Adenbukten.