Leger presses til kurs om sykmelding

Nav kan i løpet av neste år nekte å godta sykmeldinger skrevet av leger som ikke har gjennomført den obligatoriske opplæringen i sykmeldingsarbeid.