- En fordel å være flere gisler sammen

— Det at de er flere som er tatt som fange er nok med på å gi gislene styrke i en presset situasjon, mener Helge Lurås, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).