Færre søker asyl i Norge

I februar i år kom det 711 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 40 prosent sammenlignet med februar i fjor.