• Elveeierne mener fisket som foregår på blandede villaksbestander i sjøen må stoppes.

Mener laksefisket i sjøen må stoppes

Elveeierne mener fisket som foregår på blandede villaksbestander i sjøen må stoppes.