Kraftig jordskjelv utenfor Jan Mayen

Et jordskjelv med en styrke på 6,7 inntraff like utenfor Jan Mayen torsdag ettermiddag. Men ingen av de 44 som var på øya ble skadd.