Ransdømte risikerer utvisning fra Norge

Seks av ni medlemmer av ransgjengen som herjet på Grünerløkka i fjor, risikerer å bli utvist fra Norge. Ranerne er dømt til lange fengselsstraffer for overfall på i alt 15 unge menn.